Skip to product information
1 of 3

s̵͕̬̾ň̶̜̮̪̘̭̻͒̔̽͠a̶̢̫͖͓̝͊̈̈́̆k̴̟̘̉ẽ̴̢̢̛͈̲̱̎̚ ̷͙͔̭̰͔̾̈́͊ͅd̶̨̲͚̬̾̏̈́̅̎͑͠ḭ̸̯̩̭̒v̶͙͖̠̽ḯ̴̭̝̾̈̕̚n̵͈̩̖͇̠͈̠͋̀e̴̜͎͇̋̊̍

cocon bag

wrapped curly tails of freshly cut,

                ৩

                       foreign plants 

 

 

                 ৩ “l.    

contribute to a phosporic scent  

  

      recently wettened mud.       ᔘ

very early signs of a much loved being 

 

 

 

 

includes:
satin bag with 3D printed pieces
39x20cm

100% various types of fibers